Pale stalowe

Wykonywane przez nas roboty palowe obejmują także wbijanie pali stalowych.

Pale stalowe najczęściej stosowane są w budownictwie morskim oraz hydrotechnicznym. Pale z rur stalowych (zamkniętych i otwartych) o średnicach do 800 mm, pionowe oraz nachylone do 4:1 stosowane są w nabrzeżach, pirsach, jako elementy przystani, falochronów, jako kierownice śluz.

Posadowienie pali stalowych realizowane jest przy użyciu kafara hydraulicznego.